Πως στήνουμε το περιβάλλον για να είναι ανεξάρτητα στις δραστηριότητες τους