Πρoστατευμένο: Άρθρο αφιερωμένο στο κουτί της Άνοιξης